Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player









โปรโมชั่นยางรถยนต์ Pirelli หลากหลายรุ่น สำหรับรถ รถยุโรป รถสปอร์ต และ รถซูเปอร์คาร์ ราคาพิเศษพร้อมบริการก่อนและหลังการขายที่ครบครัน

Size Pattern Made IN  ราคา   
285/35 ZR19 P-ZERO EU 18,090 บาท
235/35 ZR20 (NO) P-ZERO EU 14,290 บาท
245/35 ZR20 (NO) P-ZERO EU 15,690 บาท
255/35 ZR20 (JRS) P-ZERO EU 16,790 บาท
265/35 ZR20 (NO) P-ZERO EU 17,290 บาท
275/35 ZR20 (MO) P-ZERO EU 17,290 บาท
275/35 ZR20 (B1) P-ZERO EU 17,790 บาท
285/35 ZR20 P-ZERO EU 18,290 บาท
295/35 ZR20 (NO) P-ZERO EU 17,790 บาท
305/35 ZR20 (F) P-ZERO EU 21,790 บาท
275/35 R21 (B1) P-ZERO EU 18,790 บาท
295/35 R21 (N1) P-ZERO EU 17,290 บาท
         
255/30 ZR19 P-ZERO EU 14,790 บาท
265/30 ZR19 P-ZERO EU 15,290 บาท
275/30 R19 (MO) P-ZERO EU 15,790 บาท
285/30 ZR19 (MO1) P-ZERO EU 15,590 บาท
295/30 ZR19 (N2) P-ZERO EU 17,390 บาท
295/30 ZR19 (L) P-ZERO EU 17,090 บาท
305/30 ZR19(N2) P-ZERO EU 18,090 บาท
245/30 ZR20 (L) P-ZERO EU 16,590 บาท
255/30 ZR20 (L) P-ZERO EU 18,290 บาท
275/30 ZR20 (RO1) P-ZERO EU 17,790 บาท
285/30 ZR20  P-ZERO EU 19,290 บาท
295/30 ZR20 (NO) P-ZERO EU 20,290 บาท
305/30 ZR20 (L) P-ZERO EU 21,790 บาท
305/30 ZR20 (NO) P-ZERO EU 21,790 บาท
335/30 ZR20 (L) P-ZERO EU 22,590 บาท
285/30 ZR21  P-ZERO EU 21,790 บาท
         
355/25 ZR21 (L) P-ZERO EU 29,790 บาท
         
225/35 ZR19 FRONT P-ZERO CORSA EU 17,290 บาท
235/35 ZR19 FRONT (L) P-ZERO CORSA EU 19,990 บาท
285/35 ZR19 REAR (K1) P-ZERO CORSA EU 22,790 บาท
         
245/50 ZR18 (NO) P-ZERO EU 11,790 บาท
265/50 R19 (NO) P-ZERO EU 14,590 บาท
         
245/45 ZR18  P-ZERO EU 11,190 บาท
255/45 R18 (AO) P-ZERO EU 11,390 บาท
275/45 ZR18 (N1) P-ZERO EU 15,190 บาท
245/45 R19 (MO) P-ZERO EU 14,190 บาท
245/45 ZR19 (J) P-ZERO EU 14,190 บาท
255/45 ZR19 (NO) P-ZERO EU 16,190 บาท
265/45 ZR20 (MO) P-ZERO EU 16,290 บาท
265/45 R20 (NO) P-ZERO EU 16,290 บาท
         
225/40 ZR18 (MO) P-ZERO EU 9,590 บาท
235/40 ZR18 (MO) P-ZERO EU 10,190 บาท
245/40 R18 (MO) P-ZERO EU 11,090 บาท
255/40 R18 (MO) P-ZERO EU 13,090 บาท
265/40 R18  P-ZERO EU 14,590 บาท
235/40 ZR19 (NO) P-ZERO EU 14,090 บาท
245/40 ZR19 (J) P-ZERO EU 13,090 บาท
255/40 ZR19 (MO) P-ZERO EU 14,590 บาท
265/40 ZR19 (NO) P-ZERO EU 16,090 บาท
275/40 R19 (MO) P-ZERO EU 16,090 บาท
275/40 ZR19 (J) P-ZERO EU 16,090 บาท
285/40 ZR19 (NO) P-ZERO EU 17,390 บาท
245/40 ZR20 (MGT) P-ZERO EU 15,290 บาท
255/40 ZR20 (NO) P-ZERO EU 16,290 บาท
275/40 ZR20 (BL) P-ZERO EU 19,290 บาท
295/40 R20 (NO) P-ZERO EU 17,590 บาท
265/40 ZR21 (B) P-ZERO EU 19,290 บาท
295/40 ZR21 (MO) P-ZERO EU 19,790 บาท
         
245/35 ZR18 (MO) P-ZERO EU 12,390 บาท
255/35 ZR18 (MO P-ZERO EU 12,090 บาท
265/35 R18 (MO) P-ZERO EU 12,390 บาท
285/35 R18 (MO) P-ZERO EU 16,090 บาท
235/35 ZR19 (N2) P-ZERO EU 12,590 บาท
235/35 ZR19 (L) P-ZERO EU 12,590 บาท
245/35 R19 (MO) P-ZERO EU 13,590 บาท
255/35 ZR19 (L) P-ZERO EU 15,090 บาท
255/35 ZR19 (MO1) P-ZERO EU 14,290 บาท
265/35 ZR19 (N2) P-ZERO EU 15,990 บาท
275/35 ZR19 (J) P-ZERO EU 16,190 บาท
         
235/60 R18  P-ZERO ROSSO EU 8,890 บาท
255/55 ZR18 (NO) P-ZERO ROSSO EU 11,090 บาท
255/50 R19 (MO) P-ZERO ROSSO EU 12,390 บาท
265/45 R20 (MO) P-ZERO ROSSO EU 14,890 บาท
225/40 ZR18 (N4) P-ZERO ROSSO EU 10,290 บาท
235/40 ZR18 (N4) P-ZERO ROSSO EU 11,090 บาท
245/35 ZR18  P-ZERO ROSSO EU 11,090 บาท
265/35 ZR18 (N4) P-ZERO ROSSO EU 14,390 บาท
335/30 ZR18  P-ZERO ROSSO EU 24,790 บาท
         
235/60 R18 (NO) Scorpion Verde EU 9,590 บาท
235/50 R18 (RO1) Scorpion Verde EU 10,090 บาท
235/55 R19 (NO) Scorpion Verde EU 11,190 บาท
255/50 R19 (NO) Scorpion Verde EU 12,590 บาท
255/45 R20  Scorpion Verde EU 14,790 บาท
265/45 R20 (MO) Scorpion Verde EU 15,290 บาท
         
215/65 R16 Scorpion S-VEAS   4,390 บาท
235/55 R18 Scorpion S-VEAS   7,790 บาท
265/60 R18 Scorpion S-VEAS   7,790 บาท
245/45 R20 (LR) Scorpion S-VEAS   15,590 บาท
275/45 R20 (NO) Scorpion S-VEAS EU 16,590 บาท
265/50 R20  Scorpion S-VEAS MX 9,290 บาท
         
255/55 R19 Scorpion Zero   13,790 บาท
         
275/40 R19 (*) P ZERO Runflat EU 16,590 บาท
245/40 R20 (*) P ZERO Runflat EU 17,790 บาท
275/40 R20 (*) P ZERO Runflat USA 18,790 บาท
         
255/35 R18 (*) P ZERO Runflat EU 16,090 บาท
245/35 R18 (*) P ZERO Runflat EU 15,090 บาท
275/35 R18 (*) P ZERO Runflat EU 17,090 บาท
285/35 R18 (MOE) P ZERO Runflat EU 17,390 บาท
225/35 R19 (*) P ZERO Runflat EU 14,590 บาท
255/35 R19 (*) P ZERO Runflat EU 17,090 บาท
275/35 R19 (*) P ZERO Runflat EU 17,390 บาท
225/35 R20 (*) P ZERO Runflat EU 17,290 บาท
245/35 R20 P ZERO Runflat EU 19,590 บาท
275/35 R20 (*) P ZERO Runflat EU 20,290 บาท
315/35 R20 (*) P ZERO Runflat USA 22,090 บาท
         
255/30 R19 (*) P ZERO Runflat EU 19,090 บาท
255/30 R20 (*) P ZERO Runflat EU 19,790 บาท
275/30 R20  P ZERO Runflat EU 20,790 บาท
         
255/55 R18 (*) Scorpion Verde Runflat EU 14,090 บาท
255/50 R19 (*) Scorpion Verde Runflat   15,590 บาท
         
195/55 R16 Cinturato P1 Runflat   6,190 บาท
         
205/60 R16 Cinturato P7 Runflat EU 7,990 บาท
205/55 R16 Cinturato P7 Runflat   6,350 บาท
225/55 R17 (*) Cinturato P7 Runflat   7,890 บาท
225/55 R17 (*) Cinturato P7 Runflat EU 9,190 บาท
245/55 R17 (*) Cinturato P7 Runflat USA 15,790 บาท
225/50 R17 (KA) Cinturato P7 Runflat EU 9,790 บาท
225/50 R17 (*) Cinturato P7 Runflat   8,090 บาท
225/50 R17 (*) Cinturato P7 Runflat EU 9,290 บาท
225/50 R18 (*) Cinturato P7 Runflat EU 10,090 บาท
205/45 R17 (*) Cinturato P7 Runflat EU 7,590 บาท
225/45 R18 (*) Cinturato P7 Runflat   10,090 บาท
245/45 R18 (*) Cinturato P7 Runflat   10,390 บาท
205/40 R18 (*) Cinturato P7 Runflat EU 11,090 บาท
255/40 R18 (*) Cinturato P7 Runflat   13,090 บาท
275/40 R18 (*) Cinturato P7 Runflat EU 17,390 บาท
         
245/40 R18 P ZERO Runflat   12,390 บาท
245/50 R18 (*) P ZERO Runflat EU 13,590 บาท
         
225/45 R17 (*) P ZERO Runflat EU 8,790 บาท
245/45 R17  P ZERO Runflat EU 11,890 บาท
245/45 R19 (*) P ZERO Runflat EU 15,190 บาท
         
255/40 R17 (*) P ZERO Runflat EU 11,290 บาท
205/40 R18 (*) P ZERO Runflat EU 11,090 บาท
225/40 R18 (*) P ZERO Runflat EU 11,190 บาท
225/40 R18 (MOE) P ZERO Runflat EU 11,190 บาท
245/40 R18  P ZERO Runflat EU 11,790 บาท
255/40 R18 (*) P ZERO Runflat EU 14,790 บาท
225/40 R19 (*) P ZERO Runflat EU 14,590 บาท
245/40 R19 (*) P ZERO Runflat EU 15,590 บาท

*หมายเหตุ*สินค้าราคาพิเศษนี้กรณีเปลี่ยนหน้าร้าน ห้ามนำยางเก่ากลับ ลูกค้าต่างจังหวัดฟรีค่าขนส่ง 

หากลูกค้าต้องการนำยางเก่ากลับทางร้านจะคิดเส้นละ 200 บาท 

สินค้าราคาโปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมรายการผ่อน 0% และไม่สามารถลดพิเศษเพิ่มเติมได้ทุกกรณี สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดส่งฟรี 

ก่อนเข้ามาใช้บริการ รบกวนติดต่อพนักงานขายเพื่อเช็คสินค้าทุกครั้ง ก่อนเข้าทำการติดตั้ง

 

       

PIRELLI P-ZERO       

PIRELLI P-ZERO CORSA

     

PIRELLI P-ZERO RFT   

Scorpion Verde

PIRELLI P7 RFT

PIRELLI P-ZERO ROSSO

*หมายเหตุ* สินค้าราคาโปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมรายการผ่อน 0% และไม่สามารถลดพิเศษเพิ่มเติมได้ทุกกรณี สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดส่งฟรี 


ติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้เร็วก่อนใครที่ LINE : @Nvyangyont

สแกน QR CODE 

ติดต่อฝ่ายขายที่่เบอร์โทร LINE ID:

aeknv kwang-nv malai-nv rhungnv

taxi2529 noi-nv/ plenv nv-6 / champ2nv

(086-308-1452 มาลัย) (081-300-4292 หรั่ง)

(086-308-1453 มาลัย) (081-552 0056 น้อย)

(084-711-1458 กวาง) (084-644-7616 เปิ้ล) (083-546-2946 เอก)

(085-433-4554 อาร์ต) (061-508-6767 นัท) (098-873-9088 แชมป์)

(02-327 0303 NV1) (02-326 6374 แฟ็กซ์)

 

 

โปรโมชั่น  เปลี่ยนล้อแม็กซ์ และ ยางรถยนต์

ลด!!! แจก!!! แถม!!! ตามด้านล่าง

1.เติมลมไนโตรเจน (ปกติครั้งละ 200 บาท ฟรี ไม่จำกัดครั้ง กี่คันก็ได้)

2.สลับยางตลอดการใช้งาน (ปกติครั้งละ 200 บาทฟรีไม่จำกัดครัง)

3.ปะยางแบบใยไหมตลอดการใช้งาน(ปกติครั้งละ 100 บาทฟรีไม่จำกัดครั้ง)

4.ถ่วงล้อทุกระยะการสลับยาง (ปกติครั้งละ 300 บาทฟรีไม่จำกัดครั้ง)

5.ปลอกครอบจุ๊บ และ จุ๊บ (ราคาชุดละ 80x4=320 บาทแถมฟรี)

6. ปลอกกั่นสั่น (เก๋งตัวละ 200x4=800 กะบะ 300x4=1,200 บาทแถมฟรี)

7.น๊อตล้อหัวเงา (แล้วแต่รถที่ติดตั้งมูลค่า 480-720 บาทแถมฟรี)

8.เปลี่ยน ล้อแม็กซ์ หรือยางรถยนต์ แถมฟรีแก้วน้ำ NV.yangyont 1 ใบ

9.ซื้อล้อแม็กพร้อมยางแถมฟรี ฝาครอบคาริบเปอร์ 1คู่ มูลค่า 1,000 บาท

10. ลูกค้า ตจว. สั่งซื้อ โปรโมขั่น ล้อแม็ก ยางรถยนต์ ฟรีค่าขนส่ง

11. แถมบัตร สมาชิก NV.ยางยนต์ เพื่อใช้บริการหลังการขายได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานทุกสาขา

12.ลูกค้าเก่าที่มีบัตรสมาชิกมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 3% หรือ 5% จากราคาโปรโมชั่น ภายใต้เงื่อนใขที่เรากำหนด สินค้าบางรายการอาจไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม

" มาเปลี่ยนที่ NV แถมฟรีครบ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม"

 

ลูกค้าสามารถเลือก ผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6 - 10 เดือน ตามเงื่อนใขและราคาที่เรากำหนด รายละเอียดติดต่อฝ่ายขาย

ยินดีรับบัตรเครดิต และ บัตรผ่อนสินค้า

 

สั่งวันเดียวได้รับสินค้า

ลูกค้าต่างจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

(สั่งที่ NV ได้รับของแน่นอน เรามีหน้าร้าน เรามีความซื่อตรงกับลูกค้าทุกๆท่าน ยินดีคืนเงินถ้าสินค้าผิดพลาดหรือเสียหาย)

 

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้ง ยี้ห้อ และ รุ่นสินค้า

2. โอนเงินเข้าบัญชีทางบริษัท

3. โทรแจ้งการโอนเงินกับผนักงานขาย (ตามด้านล่าง)

4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น(ต้องแจ้งการโอนก่อนบ่าย 2 โมง)

 

******************************************************

สำหรับร้านค้า ทางเรามี ราคาขายส่ง

***************************************************************

 

เปิด 8 โมง ถึง 1 ทุ่ม ทุกวัน

 

ลูกค้าที่มาใช้บริการช่วงกลางคืนโทรแจ้งรายการสินค้าก่อนนะครับ

 

 

 

 

 

N.V.D. ไทร์แอนด์วีล
854/2 ถ.ลาดกระบัง แขวง/เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
MOBILE : 08-5433-4554, 08-630-81452, 08-6308-1453
08-4711-1458, 08-4644-7616, 08-0455-1166
TEL : 0-2737-1536 FAX : 0-2326-6374
E-mail : nvyangyont@hotmail.com
สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ MSN : nvyangyont@hotmail.com
 
Copyrights © NVYangYont.com Limited. All Rights Reserved.