ลมไนโตรเจนดีอย่างไร?

ลมไนโตรเจนดีอย่างไร?

  ลดปัญหายางระเบิดขณะขับขี่ยานยน (ปลอดภัยกับชีวิต) เมื่อเติมลมไนโตรเจนแล้ววิ่งระยะทางไกล ไนโตรเจนจะทำให้ความร้อนเพิ่มน้อยกว่าการเติม ลมปกติ จึงช่วยป้องกันยางจากสภาวะความร้อนสูง เกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การระเบิดของยาง

ความดันอากาศภายในยางสม่ำเสมอ (ปลอดภัยกับชีวิต) เมื่อมีออกซิเจนอยู่ในลมยาง จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ทำให้ความดันยางภายในเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลทำให้ยางระเบิดง่ายขึ้น แต่ไนโตรเจนจะทำให้ความดันยางคงที่มากกว่า

ยืนอายุการใช้งานของยางและกระทะล้อ (ประหยัดค่าใช้จ่าย) เมื่อเติมลมปกติซึ่งมีออกซิเจนและน้ำปะปนอยู่ จะทำให้ยางเสื่อมเร็ว พร้อมกับเกิดสนิมที่กระทะล้อ แต่ถ้าใช้ไนโตรเจนแทนลมปกติ จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของยางและกระทะล้อได้ ไม่ต้องตรวจเช็คลมยางบ่อย (ประหยัดค่าใช้จ่าย) การใช้ไนโตรเจนแทนลมปกติ จะยืดอายุการตรวจเช็คลมยางได้ 3 เท่า

ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้ประมาณ 20%

สรุปประโยชน์ของการใช้ลมไนโตรเจน

1. ปลอดภัยกับชิวิต

2. ประหยัดค่าใช้จ่าย

3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของยาง