โปรโมชั่นล้อ NK PERFORMANCE คู่ยางขอบ 15-18 มีให้เลืกหลากหลายรุ่นและยี่ห้อ

โปรโมชั่นล้อ NK PERFORMANCE คู่ยางขอบ 15-18 มีให้เลืกหลากหลายรุ่นและยี่ห้อ

YOKOHAMA V701

 

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/50R15 FLEVA V701 ราคาชุดละ 29,500 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/55R15 FLEVA V701 ราคาชุดละ 29,500 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/45R16 FLEVA V701 ราคาชุดละ 34,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/50R16 FLEVA V701 ราคาชุดละ 33,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/50R16 FLEVA V701 ราคาชุดละ 34,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/55R16 FLEVA V701 ราคาชุดละ 34,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/45R17 FLEVA V701 ราคาชุดละ 36,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/45R17 FLEVA V701 ราคาชุดละ 35,500 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/55R17 FLEVA V701 ราคาชุดละ 38,900 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 225/50R17 FLEVA V701 ราคาชุดละ 39,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/45R18 FLEVA V701 ราคาชุดละ 51,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 225/40R18 FLEVA V701 ราคาชุดละ 49,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 235/40R18 FLEVA V701 ราคาชุดละ 49,000 บาท

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 235/55R18 FLEVA V701 ราคาชุดละ 53,000 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 245/45R18 FLEVA V701 ราคาชุดละ 49,000 บาท       

 

 

TOYO PROXES TR1

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/50R15 PROXES TR1  ราคาชุดละ 24,500 บาท       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/55R15 PROXES TR1 ราคาชุดละ 24,500 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 195/45R15 PROXES TR1 ราคาชุดละ 27,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 205/50R15 PROXES TR1 ราคาชุดละ 27,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 185/55R16 PROXES TR1 ราคาชุดละ 32,900 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 195/45R16 PROXES TR1 ราคาชุดละ 33,500 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 195/55R16 PROXES TR1 ราคาชุดละ 32,500 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 205/45R16 PROXES TR1 ราคาชุดละ 33,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 205/50R16 PROXES TR1 ราคาชุดละ 303000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 215/55R16 PROXES TR1 ราคาชุดละ 34,500 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 205/45R17 PROXES TR1 ราคาชุดละ 34,500 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 215/45R17 PROXES TR1 ราคาชุดละ 35,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 215/50R17 PROXES TR1 ราคาชุดละ 37,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 215/55R17 PROXES TR1 ราคาชุดละ 37,500 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 225/45R17 PROXES TR1 ราคาชุดละ 41,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 225/50R17 PROXES TR1 ราคาชุดละ 39,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 215/45R18 PROXES TR1 ราคาชุดละ 48,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 225/45R18 PROXES TR1 ราคาชุดละ 46,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 235/45R18 PROXES TR1 ราคาชุดละ 47,000 บาท

แม็กซ์คู่ยาง 245/45R18 PROXES TR1 ราคาชุดละ 51,000 บาท


 

MICHLINE PRIMACY 4ST 

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/60R15 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 31,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/65R15 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 31,000 บาท                 

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/55R16 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 41,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/60R16 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 44,000 บาท

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/60R16 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 42,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/50R17 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 45000 บาท

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/45R17 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 46,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/55R17 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 46,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/60R17 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 49,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 225/50R17 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 46,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/45R18 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 59,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 225/50R18 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 57,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 235/45R18 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 58,000 บาท

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 235/50R18 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 61,000 บาท     

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 245/45R18 PRIMACY 4ST ราคาชุดละ 63,000 บาท 

   

 

BRIDGESTONE POTENZA RE004

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/50R15 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 28,500 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/55R15 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 29,000 บาท                       

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 195/50R16 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 33,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/50R16 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 35,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/55R16 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 35,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 205/45R17 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 36,500 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/45R17 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 37,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/55R17 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 42,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 225/50R17 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 40,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 215/45R18 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 47,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 225/40R18 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 50,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 235/40R18 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 51,000 บาท           

ล้อแม็กซ์คู่ยาง 245/45R18 ADRENALIN RE04 ราคาชุดละ 57,000 บาท